ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ДНЗ №6 «ДЗВІНОЧОК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА 2018 – 2019н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 6 «ДЗВІНОЧОК» існує з 1962 року (рішення виконкому Дружківської міської ради депутатів трудящих №111 від 30.06.62 р.), знаходиться в комунальній власності Дружківської міської ради, розрахований на 6 груп (проектна потужність я/с - 105 місць). На 01.06.2019р у дошкільному навчальному закладі виховується 122 дитини, функціонує 6 груп: 1 група для дітей раннього віку та 5 груп для дітей дошкільного віку, з яких 4 групи - загального розвитку, 1 група для дітей з вадами мови, яку відповідно до потреб дітей у корекційній роботі та запитів батьків відкрито у 2006 році (рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 07.06.2006р. № 5/2 - 22).

У 2002 році дошкільний навчальний заклад отримав статус україномовного (рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 07.08.02р. № 163)

З метою організації оптимального режиму, охорони життя та здоров’я дітей, відповідно до запитів батьків, у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для перебування дітей:

- І молодша група № 6 та дошкільна група № 1 працюють за 12-годинним режимом роботи;

- 4 групи ( № 2, 3, 4,5 ) - за 9 -годинним режимом роботи.

Відповідно до запитів батьків в дошкільному закладі групи працювали за такими напрямками:

- гуманітарний(народознавство) - гр. .№ 2 (вихователь Шведова О.В., Дмитроченко О.О.)

- художньо - естетичний гр. № 4 (вихователі, Булах М.П.. Шведова О.В.);

- еколого - валеологічний - гр. № 5 (вихователь Григоревська М.В., Тегляй Л.І. );

- розвиток математичних здібностей - гр.№ 1 (вихователі Чупріна В.К., Кулик Л.В.);

Основні нормативні документи у галузі дошкільної освіти, орієнтовані на якісно новий рівень функціонування та розвитку системи освіти і виховання дітей дошкільного віку. Зміст освітньої діяльності в дошкільному закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2018-2019» (лист від 13.06.2018 № 1/9-322), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (Наказ МОН України від 20.03.2013 № 234), інших нормативних документів, визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років “ДИТИНА”, програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «ВНЕВНЕНИЙ СТАРТ!», парціальною програмою “Україна - моя Батьківщина”.

 

Річний план роботи, план роботи дошкільного закладу складено на основі аналізу, зробленого за минулий рік; вивчення результатів, здобутків, цікавих педагогічних знахідок, труднощів і недоліків, визначає конкретні задачі, зміст, форми роботи на наступний рік, складається відповідно до нормативів навчальної діяльності, згідно з Інструктивно-методичними листами МОН України

Робота педагогічного колективу протягом 2018-2019 н.р була сконцентрована навколо таких пріоритетних завдань:

1. Забезпечити всебічний розвиток життєвокомпетентної особистості дитини.

2. Формувати основи патріотизму, національної свідомості в дошкільнят, бажання діяти на благо країни.

3. Забезпечити наступність освіти, впевнений шкільний старт для кожної дитини.

4. Формувати позитивне ставлення до інклюзивних цінностей.

 

ЗАВДАННЯ

на літній оздоровчий період

2019 р.

  1. Забезпечити належні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного здоров'я дошкільників шляхом використання цілющого впливу природних засобів.
  2. Створювати розвивальне середовище та психологічний комфорт, що сприятиме активізації пізнавального розвитку і формуванню в дитини цілісних уявлень про довкілля.
  3. Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності - ігрової, рухової, пізнавальної, комунікативно — мовленнєвої, пошуково - дослідницької, трудової.
  4. Зміцнення матеріально - технічної бази.

Проаналізувавши методичну роботу встановлено, що кадровий склад педагогів становить:

Всього педагогів на 01.06.2019 р. - 15, з них

Мають вищу освіту - 10 (60 % ): 3 - «спеціаліст ІІ категорії», 2– «спеціаліст І категорії, 1- «спеціаліст вищої категорії», 3 - «спеціаліст»

Мають середню спеціальну освіту - 5 ( 43 % )

У 2018-2019 н.р. підлягало атестації 4 педагоги, атестовано 4 педагоги, тобто, план виконано на 100 %. За результатами атестації 2 педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорію до 2 кваліфікаційної категорії.

 

В цілому завдання методичної роботи виконано. Успіх роботи дошкільного закладу багато в чому залежав від творчої активності педагогів, тому методична робота була спрямована на створення професійно – особистісної зони успіху кожного педагога, на підвищення рівня мотивації до саморозвитку і творчості. Протягом року, відповідно до річного плану роботи, проведені засідання педагогічних рад за актуальними темами та різноманітними формами проведення, а саме:

Настановна (організаційно --педагогічна Педрада - методичний міст «Інтеграція освітнього процесу ДНЗ на засадах спадщини В.О.Сухомлинського»

Педрада- робота творчих груп педагогів «Імідж ДНЗ”

Пед. рада (підсумкова) – гра подорож «Космічні пригоди» .

Виходячи з аналізу освітньої методичної роботи у 2018-2019 н.р.,

встановлено, що під час інтерактивної взаємодії, відбувалися не

тільки накопичення знань, а й формування механізму самореалізації кожного вихователя за різними формами проведення семінарів:

Теоретичний: «Сенсорна інтеграція, або як допомогти кожній дитині” керівник: вихователь- методист Балашева Л.В;

Теоретичний семінар : «Особливі діти в дошкільному закладі. Аутизм” керівник: вихователь- методист Балашева Л.В;

Семінар-практикум :“Сторителінг - мистецтво захоплюючої розповіді” учитель-логопед Сабанцева Т.М

 

Позитивним стало те, що у 2018-2019 н.р. педагоги ДНЗ активніше брали участь у міських, обласних заходах, так:

Педагоги закладу стали активними учасниками обласного Web-марафону «Ми за здоровий спосіб життя!»

Диплом ІІІ ступеня за сценарій «Ми за здоровий спосіб життя!» отримала Мороз-Нудьга О.М. – музичний керівник закладу,

сертифікати учасників отримали вихователі: Чупріна В.К., Кулик Л.В.

Надруковані роботи (конспекти занять) в журналі «Бібліотечка вихователя дитячого садка» вихователів Григоревської М.В., Чупріни В.К., Кулик Л.В. Іваненко Н.Л., вчителя-логопеда Сабанцевої Т.М. з фотографіями фрагментів занять.

Вихователь Шведова О.В. прийняла участь у «Всеукраїнському занятті доброти», яке було організовано Благодійним фондом «Happy paw» за підтримки МОН, та отримала сертифікат учасника.

Всі педагоги закладу прослухали цикл вебінарів (МЦФЕР-Україна) за різними темами, отримали сертифікати;

Педагоги у 2018-2019 н.р. розмістили свої творчі роботи на Абетка ленд, сайт Урок та отримали сертифікати.

Педагогічний колектив мав можливість ознайомитися з їх творчими роботами під час засідань педагогічних рад, семінарів, методичних часів. Отримані знання педагоги закладу впроваджують в роботу з дітьми, іноді, використовуючи в освітній діяльності особисті ноутбуки. Але слід визнати, що відсутність предметно – розвивального медіа середовища (інтерактивні дошки, планшети, ноутбуки), не дає можливості вихователям, в повному обсязі, користуватися інтернет – ресурсами, проводити різні види занять на сучасному рівні. Також хотілося б відмітити, що у 2018-2019 н.р. завдяки виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років музичного керівника Мороз-Нудьги О.М., протягом навчального року, на високому рівні організовувані та проведені з дітьми різноманітні розваги та свята. Особлива увага приділялася освітній діяльності під час канікул (весна, зима осінь). Педагоги організовували освітній процес так, щоб діти мали можливість більше часу грати, слухати казки, займатися театралізованою, зображувальною діяльністю, сюжетно-рольовими іграми, спілкуватися між собою, проводити спостереження в природі, переглядати улюблені мультфільми тощо.

Проаналізовано виконання вимог програм «Дитина», «Впевнений старт». Показники засвоєння дітьми програмного матеріалу на кінець навчального року значно покращились (вересень 2018 року у порівняні з результатами травня 2019р.), а саме:

Програма «Дитина»

Групи № 1.3.4. середні групи (48 дітей):

В- з 4% до 4%, Д- з 13% до 81%, С- з 70% до 13%, Н- з 13% до 2%

Група №5 ІІ мол.група (23 дитини):

В-з 13% до 52%, Д- з 48% до 38%, С- з 30% до 5%, Н- з 9% до 5%

Група №6 Молодший вік дітей (17 дітей):

В-з 0% до 0%, Д- з 0% до 76%, С-з 13% до 24%, Н- з 87% до 0%

«Впевнений старт» старша група №2 (26 дітей)

В- з 0% до 81%, Д- з 81% до 19%, С-з 19% до 0%, Н- з 0% до 0%

 

 

Протягом року адміністрація закладу здійснювала контроль за станом організації освітнього процесу в ДНЗ за різними напрямами:

Тематичні первірки:

  • “ Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей І молодшої групи №6» (листопад 2018р );
  • “Організація ігрової діяльності дітей” ІІ молодша група №5(жовтень 2018)

Комплексна - “Організація освітньої діяльності” старша група №2 (квітень 2019)

Також, слід зазначити, що організація роботи з зверненнями громадян в ДНЗ №6 «ДЗВІНОЧОК» проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630.

Так, протягом 2018 – 2019н.р в ДНЗ №6 «ДЗВІНОЧОК» не було зареєстровано пропозицій, заяв та скарг громадян.

На особистому прийомі завідувачем закладу, або особою яка її замінювала було прийнято 153 особи з різноманітних питань. Питання, які були порушені: влаштування дітей в дошкільний заклад, підтвердження стажу роботи, запис дітей на чергу в заклад, працевлаштування.

Проаналізувавши методичну роботу в 2018-2019 н.р щодо соціального захисту дітей контрольних категорій, взятих на облік в ДНЗ, встановлено, що:

-дітей з малозабезпечених сімей - 26;

-дітей з багатодітних сімей - 20;

-дітей з сімей з статусом ООС - 4;

-дітей зі статусом тимчасово переміщених-13;

-дітей одиноких матерів - 19

Аналіз роботи за рік показав, що в ДНЗ створено розвивальне середовище для розвитку творчості дітей, безпечні умови їх перебування в закладі, родини залучаються до вивчення дітьми української мови, своєчасно виявляються творчі здібності, які продовжують розвиватися і в ДНЗ, і в гуртках ЦДЮТ, ПК «Етюд», ДЮСШ, в секціях з хокею та фігурного катання на льодовій арені “Альтаїр». В середніх, та старшій групах №1,2,3,4 створені банки даних здібних дітей. В ДНЗ систематично ведеться робота в цьому напрямку.

Слід визнати, що в 2018-2019 н.р. була успішно продовжена робота з батьками, які стали активними учасниками НВП (участь в організації і проведенні спільних з дітьми святах та розвагах, виставках малюнків «Вогонь-друг, вогонь-ворог», «Увага ! Діти на дорозі», «Пори року», фото виставках «Україна - єдина». Батьки активно залучалися до участі у проведених в ДНЗ та міському конкурсах до Новорічного Великоднього свята, виставках малюнків «Мої права», «Природа рідного краю», в конкурсі малюнків "Космічні канікули" від Noosphere (учасники нагороджені дипломами)

Продовжено добру традицію проведення екскурсії до школи, рятувальної частини, до ЦДБ ім..Купріна, художнього музею.

На належному рівні проводилась робота щодо соціального захисту дітей контрольних категорій, з 4 травня по 26 травня в ДНЗ проведено місячник «Створи добро».

Стосовно безпечного перебування дітей в закладі, слід відзначити, що протягом 2018 – 2019р в закладі не зафіксовано виробничих травм як серед персоналу, так і серед вихованців. Також слід відзначити збільшення кількості випадків побутового травматизму серед персоналу та вихованців. Так за 2018 - 2019 навчальний рік було зафіксовано 2 випадки побутового травматизму серед вихованців, та 3 випадки серед персоналу це свідчить про недостатній рівень уваги з боку батьків та персоналу до вирішення цього питання.

З метою розвитку предметно-розвивального середовища, заклад бере участь в 5 проектах: «Город своими руками», «Громадський проект Дружківської міської ради», проект людської безпеки програми «Кусаноне», мікро грант для громад «Карітас Краматорськ», проект «Громада діє на шляху до мрії».

Дошкільний заклад постійно працює над удосконаленням ігрового предметно – розвивального середовища, естетикою інтер'єрів груп, майданчиків, музичної зали, приміщень закладу. Так протягом 2018-2019 навчального року було придбано:

за бюджетні кошти: всього — 68416 грн, а саме: повірка та перезарядка вогнегасників -1200 грн, промивка системи опалення -3940 грн, замір опору ізоляції, петля фаза0 (на 2019 рік) -1240 грн, мийні засоби у 2019р. -1056грн, , матеріали для ремонту сходових прольотів – 10 000 грн, бумага – 1980 грн, проведена обрізка сухостою дерев – 49 000 грн.

За рахунок спонсорської допомоги ПРАТ «Веско» були пофарбовані спортивний та ігрові майданчики, завезено пісок для пісочниць (2018р), проведено ремонтні роботи та заміна електробака на харчоблоці, упорядковано розташування силового кабеля.

За рахунок підтримки батьківської громади (благодійні внески) в закладі були проведені роботи: всього - 20 100 грн на ремонтні роботи та 6 530,74грн на господарчі потреби утримання закладу.

Також в 2019р. планується ремонт сходових прольотів (стін), проведення ремонту паркану.

Виходячи з вищевикладеного, можу зазначити що заклад працював протягом навчального року на належному рівні.